اعتبار کاربری در مهاجرهاب

اعتبار چیست و چگونه بدست می‌آید؟

اعتبار یک کاربر بیانگر میزان فعالیت و کیفیت مشارکت او در مهاجرهاب است. رای‌هایی که توسط کاربران دیگر برای سوال یا جواب‌های یک کاربر دریافت می‌شوند تعیین کننده‌ی این اعتبار هستند. بنابراین توصیه می‌شود با ارسال پرسش‌ها و پاسخ‌های سازنده میزان اعتبار خود را در سطح مطلوبی نگه دارید.

چرا داشتن اعتبار بالا مهم است؟

اعتبار بالا در مهاجرهاب بی‌شک اعتماد سایر کاربران به شما را به همراه دارد. به عنوان مثال احتمال پاسخگویی به پرسش شما در صورت میزان اعتبار بالا بیشتر است. به طور مشابه اگر وکیل فعال در حوزه‌ی مهاجرت هستید نیز میزان اعتبار به نحوی بیانگر میزان تجربه و اطلاعات شماست. در حال حاضر بسته به میزان اعتبار شما محدودیت‌هایی به منظور بالا نگه داشتن سطح محتوای سایت لحاظ شده‌اند:

 • مساوی یا کمتر از ۴۹
  • رای جدید امکان‌پذیر نیست
  • پرسش جدید: ۲ بار هر ۱ روز
  • پاسخ جدید: ۱ بار هر ۳ دقیقه
 • مساوی یا بیشتر از ۵۰
  • رای جدید: ۲۰ بار هر ۱ روز
  • پرسش جدید: ۲ بار هر ۱ روز
  • پاسخ جدید: ۳ بار هر ۱ دقیقه

میزان اعتبار چگونه تغییر می‌کند؟

میزان اعتبار به روش‌های زیر افزایش می‌یابد:

 • رای مثبت به پرسش شما: ۱۰ امتیاز
 • رای مثبت به پاسخ شما: ۱۰ امتیاز

میزان اعتبار به روش‌های زیر کاهش می‌یابد:

 • رای منفی به پرسش شما: امتیاز
 • رای منفی به پاسخ شما: امتیاز
 • رای منفی به پاسخ دیگران توسط شما: امتیاز
👈 توجه!
 • رای‌دهی به پاسخ یا پرسش خودتان امکان‌پذیر نیست
 • هر کابر تنها برای یک بار قادر به رای‌دهی به سوال یا جوابی است
 • با حذف یک پاسخ یا پرسش تمامی رای‌های مرتبط حذف خواهند شد و رای‌های کاربران مرتبط نیز متعاقبا تغییر خواهند کرد