این آدما بعد از مهاجرت هم به جایی نمیرسن

مهاجرت معمولا با پیشرفت گره خورده. اما این وسط یه عده‌ای هستن که بعد از مهاجرت نه تنها پیشرفت نمی‌کنن بلکه ممکنه متاسفانه پسرفتم کنن. یا خیلی دیر پیشرفت کنن. توی این ویدئو درباره‌ی این حرف می‌زنم.

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

00:00 چی شد تصمیم گرفتم این ویدئو رو درست کنم؟
03:22 دسته اول
06:15 دسته دوم
08:35 دسته سوم
11:19 دسته چهارم
12:09 دسته پنجم
13:33 دسته ششم
15:07 جمع بندی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0
If there is any music in this video it is from https://artlist.io/ with my Creator Pro Music Only license.