ظرفیت پذیرش مهاجر در استرالیا نصف میشه

خبر تقریبا کوتاه اما بسیار مهمه: استرالیا طی دو سال آینده خیلی کمتر مهاجر جذب می‌کنه. توی این ویدئو درباره مهمترین تغییرات اخیر مهاجرتی استرالیا خصوصا ویزای دانشجویی حرف می‌زنم

خبر در خبرگزاری رویترز
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australia-plans-halve-migrant-intake-tighten-student-visa-rules-2023-12-10/

خبر در خبرگزاری سیدنی مورنینگ هرالد
https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-s-migrant-intake-blew-out-to-510-000-students-are-central-to-the-plan-to-halve-that-20231210-p5eqcg.html

استراتژی دولت استرالیا در قبال مهاجرین
https://immi.homeaffairs.gov.au/programs-subsite/migration-strategy/Documents/migration-strategy.pdf

00:00 مقدمه
01:07 دلیل کاهش ظرفیت مهاجرین چیه؟
02:29 قوانین جدید مهاجرتی استرالیا
05:34 زمان اعمال این تغییرات
https://immi.homeaffairs.gov.au/programs-subsite/migration-strategy/Documents/migration-strategy-action-plan.pdf

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0
If there is any music in this video it is from https://artlist.io/ with my Creator Pro Music Only license.

#مهاجرت_استرالیا