میخوام برم دنبال رویای آمریکایی خودم | زندگی در آمریکا بعد از قبولی لاتاری

لینک کانال playing with fire یا همون به فارسی خودمون بازی با آتیش:

https://youtu.be/AaVUY6zhRos?si=QGq4KO7uGyorEl2A

ممنونم که ازم حمایت میکنید