بعد مهاجرت فارسی و انگلیسی‌تون قاطی میشه

توی این ویدئو توضیح می‌دم که بخاطر این سه دلیل بعد از مهاجرت فارسی و انگلیسی‌تون قاطی میشه. و اینکه چرا اون‌هایی که یه مدت توی یک کشور دیگه زندگی می‌کنند از کلمات خارجی توی محاوره فارسی زیاد استفاده می‌کنند

00:00 مقدمه
00:49 محیطی که درش هستید
01:25 معادل فارسی طولانی کلمات انگلیسی
02:45 تحصیل و کار در استرالیا
03:49 جمع‌بندی

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0
Photo by Tim Mossholder on Unsplash: https://unsplash.com/photos/oTjFWTHDRZQ