توی سیدنی استرالیا شعبه زدم! از ساحل برونته تا بوندای

چند هفته پیش دوستان مهاجرهاب بخشی از مسیر کوجی تا بوندای بیچ در سیدنی استرالیا رو پیاده‌روی کردن و تجربه‌شون رو در قالب وی‌لاگی باهامون شریک شدن

Bronte Beach
https://www.sydney.com/destinations/sydney/sydney-east/bondi/attractions/bronte-beach

Tamarama Beach
https://www.sydney.com/destinations/sydney/sydney-east/bondi/attractions/tamarama-beach

Bondi Beach
https://www.sydney.com/destinations/sydney/sydney-east/bondi/beach-lifestyle

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0