ولاگ بازارچه نوروزی بنیاد یارا در ملبورن و حمایت فارسی زبانان از هم

به بهانه‌ی سمنو خریدن برای نوروز ۱۴۰۳ رفتیم بازارچه نوروزی بنیاد یارا در ملبورن استرالیا

وبسایت بنیاد یارا
https://yarrafoundation.com

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0
If there is any music in this video it is from https://artlist.io/ with my Creator Pro Music Only license.