از رویا تا واقعیت : با استفاده از میدان کوانتومی | چیزی که زندگیم را تغییر داد | Quantum field

در این ویدیو در مورد اصلی با شما صحبت میکنم که زندگیم را از فرش به عرش رساند، اصلی که مرا از تفکر فقر و نداری و سختی و بیچارگی و نمی شود، به سمت رفاه، آزادی مالی، وفور نعمت و می شود و من میتوانم برد.
مطمئنم بارها در مورد قانون جذب شنیده اید و حداقل بک اطلاعات کلی در این مورد دارید ولی آیا در مورد میدان کوانتومی ، جایی که تمام آرزوها و خواسته های ما در حال حاضر به صورت همزمان در آن وجود دارد شنیده اید؟ اگر نه حتما این ویدیو رو نگاه کنید به امید اینکه چیزی که به زندگی من آرامش و رفاه خوشبختی داد همین کار را هم برای شما بکند، البته اگه بخواهید ، که خواستن اولین پله تغییر است.


و در زیر لیست کتاب هایی که قول دادم را ببینید:کتاب های دکتر ژوزف مورفی:
قدرت ذهن ناخوادآگاه
قدرت فکر ۱ -۲-۳ (سه جلده)
جادوی ذهن
ذهن زیبا
غیرممکن ممکن است
عشق و نیروی برتر
قدرت پول

کتاب راز از راندا برن
کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید از ناپلئون هیل
کتاب های خانم فلورانی اسکاول شین:
چهار اثر فلورانس اسکاول شین
فرمان های شفا بخش
معجزه ی شهود

کتاب های مایکل نیوتون (صد درصد بخونید )
مسیر روح
مقصد روح

کتاب اثر مرکب از دارن هاردی
کتاب عادت های اتمی (بی نظیره) جیمز کلیر

کتاب های دکتر جو دیسپنزا :
قدرت باور
کمال ذهن
ماورای طبیعی شدن

کتاب روانشناسی پول
کتاب کیمیاگر