همسایه های خطرناک در امریکا | خطرات زندگی در آمریکا

در این ویدیو به درخواست یکی از مخاطبان رادیو جیبی در مورد همسایه ها در آمریکا صحبت کردم ، در مورد خطرات زندگی در آمریکا ، فرهنگ آپارتمان نشینی و واقعیت هایی که باید بدونید ، امیدوارم با این ویدیو بتونم شرایط زندگی در آمریکا رو بهتر براتون به تصویر بکشم.


#زندگی_در_آمریکا #آمریکا #مهاجرت_آمریکا