مهاجرت به ملبورن استرالیا: آخر هفته آروم ما

هوای آفتابی در زمستون و یک شهر ساحلی بسیار دلچسبه! آرامش استرالیا و خصوصا ملبورن رو خیلی دوست دارم ... اگر در فکر مهاجرت به استرالیا هستید ملبورن رو حتما در نظر بگیرید

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0
If there is any music in this video it is from https://artlist.io/ with my Creator Pro Music Only license.