اگه ناراحتی برگرد ایران

یک سری که از ایران مهاجرت کردن مدام غر می‌زنن. فرقی نمی‌کنه که کجا مهاجرت کرده باشن. یک سری هم که ایران هستن می‌گن پس اگه ناراحتی برگرد ایران! توو این ویدئو توضیح می‌دم که هر دو طرف حق دارن و چرا من خودم به شخصه برنمی‌گردم ایران با وجود بدی‌های استرالیا!

کافه‌ای که برای صبحانه رفتیم:
Love Madre
https://goo.gl/maps/nrddEo5ufFyWDCA99

00:00 ولاگ صبحانه خورون و کار خیر!
03:28 چرا اونایی که ایرانن می‌گن اگه ناراحتی برگرد
07:20 چرا اونایی که مهاجرت کردن حق دارن غر بزنن
07:52 چرا برنمی‌گردم ایران

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0
If there is any music in this video it is from https://artlist.io/ with my Creator Pro Music Only license.