بعد از مهاجرت در شرکت‌های سه نفره تا پنجاه هزار نفره کار کردم: کدوم بهتره؟

من از سال ۲۰۱۲ به عنوان مهندس نرم افزار در استرالیا توی طیف وسیعی از شرکت‌ها مشغول به کارم. توی این ویدئو شرکتهای کوچک و بزرگ رو براساس ده فاکتور با هم مقایسه می‌کنم. اگر می‌خواهید مهاجرت کاری خصوصا به استرالیا داشته باشید این ویدئو به خیلی از سوال‌هاتون جواب میده.

Pros and Cons: Working for Large Companies vs Small Businesses in Australia

باقی ویدئوهای مرتبط با کاریابی و رزومه‌نویسی
https://www.youtube.com/watch?v=BN-sG-t7IkY&;list=PLFiseBHjPDgYPCKCYvdZuxdkrKsLkgb41&ab_channel=Mohajerhub

00:00 مقدمه
03:45 ۱. حقوق
04:57 ۲. مزایا
06:06 میزان مرخصی در استرالیا
https://www.fairwork.gov.au/leave/annual-leave#:~:text=in%20your%20browser.-,How%20much%20annual%20leave%20an%20employee%20gets,their%20ordinary%20hours%20of%20work.

07:17 ۳. فشار یا لود کاری
09:25 ۴. محیط و روابط آدم‌ها
10:04 ۵. امنیت شغلی
11:04 ۶. بودجه، منابع و ابزار
12:35 ۷. پتانسیل رشد و پیشرفت
16:02 Job rotation
16:53 ۸. قوانین و مقررات
18:34 ۹. دوره آموزشی اولیه و Onboarding
19:56 ۱۰. کار پیدا کردن
21:03 استرالیا شرکت کوچک بهتره یا بزرگ؟

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0