با تفکر سطل ماستی مهاجرت نکن

خبر حمله با سطل ماست در مشهد رو که شنیدید؟ اگر به فکر مهاجرتید باید تفکر سطل ماستی رو بگذارید کنار قبل از مهاجرت!

لینک خبر در بی بی سی فارسی
https://www.bbc.com/persian/articles/c80x9yryn9wo

احسان عباسی

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0
All the musics are from https://artlist.io/ with my Creator Pro Music Only license