استرالیا از توی دستشویی مار میاد بیرون؟ عنکبوت داره؟ از ایران مگس کش بیار

میگه استرالیا، گلاب به روتون از توی دستشویی مار میاد بیرون واسه همین نمیام! یا میگه این عنکبوت های گنده رو دیدم دیگه نمیام. حالا سوال اینه که با این وجود میشه استرالیا زندگی کرد یا نه؟ بالاخره مهاجرت کنیم به استرالیا یا نه؟ مارها و کروکودیل‌هاش چقدر خطرناکن؟ بهتر نیست به جای استرالیا بریم کانادا؟ توی این ویدئو به این سوالات جواب میدم

Can Snakes Really Come Up a Toilet Pipe

00:00 مقدمه
خبر ماری که از توی دستشویی اومد بیرون
https://www.bbc.com/news/world-australia-46996559

02:31 آیا واقعا استراليا این همه جک و جونور داره؟
03:23 کی حشرات استراليا مشکل ساز میشن؟
05:34 کوسه های استراليا کجا هستند؟
https://www.dcceew.gov.au/environment/marine/marine-species/sharks#:~:text=Sharks%20occur%20in%20all%20habitats,such%20as%20rivers%20and%20estuaries
https://www.youtube.com/watch?v=yFDXmtya1RY

آمار حمله کوسه ها که باعث مرگ شدن
https://www.9news.com.au/national/shark-attacks-australia-by-the-numbers-what-australian-state-highest-number-of-attacks/95d161e8-8a54-41aa-9e07-c6cca3623a54

06:30 کروکودیل های استراليا چی میگن؟
زیستگاه کروکودیل‌ها
https://education.nationalgeographic.org/resource/crocodilian-ranges/

06:46 مارهای استراليا واقعا اینقدر خطرناکن؟
https://www.environment.nsw.gov.au/topics/animals-and-plants/native-animals/native-animal-facts/snakes#:~:text=Australia%20has%20around%20140%20species,wound%20that%20could%20kill%20you.
https://theconversation.com/does-australia-really-have-the-deadliest-snakes-we-debunk-6-common-myths-145765

یکی از سمی‌ترین مارهای استرالیا
https://en.wikipedia.org/wiki/Inland_taipan

07:18 عنبکوت های استراليا سمی ان؟
08:27 استراليا چرا اینقدر جک و جونور داره؟
https://theconversation.com/curious-kids-why-do-so-many-dangerous-animals-live-in-australia-139707
https://www.inalanaturetours.com.au/about-us/gondwana

10:31 بالاخره بیاییم استراليا؟

کانال دیگه:
https://www.youtube.com/@UCmUBR1ZTAOsFTVOsfH-KxZw

احسان عباسی

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0
All the musics are from https://artlist.io/ with my Creator Pro Music Only license

#مار_استرالیا #مهاجرت_به_استرالیا