تماس از خارج حتی اگر ایران اینترنت نداره

در حال حاضر تماس با ایران با وجود محدودیت‌های اینترنت خیلی سخت شده. دو روش رو معرفی می‌کنم به طور تضمینی میشه با ایران تماس گرفت اما خیلی روش‌های قرون وسطی هستند

لینک یکتایی که بهش اشاره کردم
https://yolla.im/GOBA0K

00:00 اینترنت زغالی ایران
00:55 عیب این روش چیه؟
01:24 مزیت این روش چیه؟
01:43 Rebtel
https://www.rebtel.com/en/

02:00 Yolla
https://yollacalls.com/

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0