بزرگترین مشکل مهاجرت غم غربت نیست

بچه که بودم همه می‌گفتن بزرگترین مشکل مهاجرت غم غربته. بعدها که خودم مهاجرت رو تجربه کردم فهمیدم که بزرگترین مشکل چیز دیگه‌ای هست متاسفانه

احسان عباسی

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub