کار پیدا کردن در آمریکا ، بعد از دو ماه کار اداری پیدا کردم | مهاجرت از طریق لاتاری

سلام بر دوستان عزیز رادیو جیبی .
قبل از هر چیزی باید یادآوری کنم که مرک بر ضحاک بچه کش و #زن_زندگی_آزادی
خبر خوب ، کار پیدا کردم ، اونم چه کاری ....

#لاتاری_آمریکا #مهاجرت_ارزان #مهاجرت_به_امریکا
مهاجرت به آمریکا از طریق لاتاری
کار پیدا کردن در آمریکا