استرالیا چه تعداد فارسی‌زبان داره؟ درآمدشون چقدره؟ کجاها بیشترن؟

تعداد فارسی‌زبان‌ها، ایرانی‌ها و افغان‌های استرالیا همیشه بین علما اختلاف بوده. توی این ویدئو با سند و مدرک درباره‌ی این حرف می‌زنم. حتی می‌گم که درآمدشون چقدره و کجاها بیشتر زندگی می‌کنند.

https://www.abs.gov.au/census/about-census/2021-census-overview

https://www.abs.gov.au/media-centre/media-releases/2021-census-snapshot-australia-has-doubled-size-over-last-50-years

SBS Australian Census Explorer
https://www.sbs.com.au/news/creative/census-explorer/xtjxeqygs

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0