ویژگی منحصر بفرد اسکناس‌های استرالیا: میشه باهاش دوش گرفت

اسکناس استرالیا ویژگی منحصر بفردی داره که از این منظر در دنیا پیشگامه. توی این ویدئو با سند و مدرک درباره این حرف می‌زنم. اصلا با رسم شکل نشون میدم

Australian banknotes history and material explained in Persian / Farsi

00:00 مقدمه
00:34 جنس و تاریخچه اسکناس‌های استرالیا
https://banknotes.rba.gov.au/australias-banknotes/history/

https://www.bankofcanadamuseum.ca/2020/11/understanding-money-common-questions/#:~:text=Actually%2C%20our%20notes%20are%20made,security%20features%20than%20paper%20notes

01:03 مزیت اسکناس‌های استرالیا
https://www.cnbc.com/2018/02/21/australian-banknotes-one-of-the-most-advanced-in-the-world.html#:~:text=The%20nation's%20banknotes%20are%20totally,made%20of%20cotton%20fiber%20paper.

02:12 رسم شکل
03:23 پایان

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0
Music from https://artlist.io with my personal license Air on a g string (bach) by ian-post