اقامت استرالیا از طریق خرید ملک امکان‌پذیره؟

بارها ازم پرسیدن که با خرید خونه میشه اقامت استرالیا رو گرفت یا نه؟ توی این ویدئو به این سوال جواب می‌دم. به علاوه اینکه توضیح می‌دم قوانین خرید خونه برای خارجی‌ها (اون‌هایی که اقامت استرالیا ندارن) به چه شکله

How can foreigners buy property in Australia
Can I get a PR if I buy property in Australia

00:00 مقدمه

دریافت شهروندی ترکیه گران‌تر شد
https://www.bbc.com/persian/iran-features-61112701

کانادا در صدد محدودیت خرید مسکن توسط خارجیان است
https://www.bbc.com/persian/world-61036277

01:34 اقامت استرالیا از طریق خرید ملک امکان‌پذیره؟

02:30 سرمایه‌گذاری در استرالیا

Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188)
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/business-innovation-and-investment-188/business-innovation-stream#Eligibility

03:37 شرایط خرید خونه برای خارجی‌ها در استرالیا

https://firb.gov.au/guidance-resources/guidance-notes/gn6
https://firb.gov.au/sites/firb.gov.au/files/guidance-notes/GN10_Fees_0.pdf

05:04 وام خونه برای خارجی‌ها در استرالیا
05:23 پایان و پشت صحنه

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0