ملبورن به سیدنی توی چند تا مجسمه خلاصه میشه

در راستای سفرمون از ملبورن به سیدنی، این ولاگ سفر زمینی از واگا واگا به سیدنی هست

Wagga wagga to Sydney vlog

00:00 مقدمه
00:33 آنچه گذشت
01:28 نزدیک بود وسط راه بمونیم
02:32 Dog on the Tucker Box
04:36 The Big Merino
05:46 Trappers Bakery
07:45 جمع‌بندی سفر

https://www.myetoll.transport.nsw.gov.au/emu-casual-pass

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0