استرالیا را خدا آزاد کرد

بعد از حدود دو سال قراره که بزودی محدودیتای سفر به استرالیا برداشته بشه. توی این ویدئو درباره‌ی این، قوانینش و اثرات اقتصادی که به همراه داره حرف می‌زنم

Reopening of Australia's border explained in Persian / Farsi

00:00 مقدمه
01:09 قوانین جدید سفر به استرالیا
https://covid19.homeaffairs.gov.au/vaccinated-travellers
https://www.abc.net.au/news/2022-02-07/australian-border-to-open-to-all-international-arrivals/100810762

02:23 اثرات باز شدن مرزهای بین‌المللی استرالیا
https://www.9news.com.au/national/australias-borders-to-reopen-to-vaccinated-international-travellers-on-february-21-2022/230865da-d591-4655-9db7-c17c27e69ca3

https://www.afr.com/politics/federal/border-reopening-predicted-to-ease-worker-shortages-20220208-p59upi

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0