استرالیا هم که گرونی شد

توی ماه‌های اخیر قیمت‌ها توی استرالیا به شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفته. توی این ویدئو این قضیه رو می‌شکافم و درباره‌ی تورم کنونی حرف می‌زنم. اگه به فکر مهاجرت به استرالیا هستید بد نیست که این رو از قبل در نظر داشته باشید

Inflation in Australia is on the rise explained in Persian / Farsi

00:00 مقدمه و فلش‌بک
https://www.grilld.com.au/menu

01:40 افزایش قیمت خونه
https://www.theguardian.com/business/grogonomics/2021/dec/09/australian-house-prices-will-keep-rising-and-its-truly-depressing-for-those-hoping-to-get-into-the-market

https://www.abs.gov.au/statistics/economy/price-indexes-and-inflation/consumer-price-index-australia/latest-release

03:50 افزایش قیمت سوخت
https://www.9news.com.au/national/petrol-prices-hit-seven-year-high-due-to-rising-international-prices/625e7430-8e35-40b5-a8d9-e33d89c73afb

https://www.9news.com.au/national/melbourne-public-transport-fees-set-to-increase-by-23-per-cent-in-2022/7d745c9a-17d4-457e-a786-6e02df1db9b8

04:51 افزایش قیمت لبنیات
https://www.news.com.au/finance/business/retail/perfect-storm-of-issues-behind-latest-price-hike-causing-pain-at-the-supermarket-checkout/news-story/4190149e9c2996d2537286c58d656cd2

05:19 تورم در استرالیا
https://www.abs.gov.au/statistics/economy/price-indexes-and-inflation/consumer-price-index-australia/latest-release

05:29 دلیل افزایش قیمت‌ها
https://www.news.com.au/finance/business/manufacturing/why-supply-chain-issues-will-continue-in-2022/news-story/240e08c891fa9a3f26d2eefd4731add9

https://www.news.com.au/finance/economy/australian-economy/rising-fertiliser-prices-and-inflation-will-impact-living-expenses/news-story/89cbfd47e25ed6e4ae5cdb0fb71b8163

07:44 جمع‌بندی

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0