راهنمای ثبت نام لاتاری جزییات و سایز عکس مورد نیاز برای ثبت نام لاتاری گرین کارت آمریکا

سلام بچه من در سفر هستم نتونستیم با کیفیت ویدیو و بقیه چیز ها رو مثل قبل درست کنیم . به زودی ولاگ سفر هامو رو براتون می زارم
دوستتون دارم . مهسا
رادیو جی بی

بچه ها اینم بخش دیگه ای از توضیحات که در سایت نوشتن

The image dimensions must be in a square aspect ratio (the height must be equal to the width). Minimum acceptable dimensions are 600 x 600 pixels. Maximum acceptable dimensions are 1200 x 1200 pixels. Please review photo requirements for specific dimensions.

Color
The image must be in color (24 bits per pixel) in sRGB color space which is the common output for most digital cameras.
File Format
The image must be in JPEG file format

File SizeThe image must be less than or equal to 240 kB (kilobytes).

CompressionThe image may need to be compressed in order for it to be under the maximum file size. The compression ratio should be less than or equal to 20:1.