پنج آبجوی مورد علاقه‌ام در استرالیا با رسم شکل

توی این ویدئو پنج آبجوی مورد علاقه‌ام در استرالیا رو با همراهی کبوتر حیاط معرفی می‌کنم! به نکات اخلاقی هم لطفا توجه کنید خصوصا اگر کمتر از هجده سال هستید

My top five beers in Australia explained in Persian / Farsi

00:00 مقدمه
01:37 گینس
https://www.danmurphys.com.au/product/DM_94887/guinness-draught-cans-440ml

03:00 کیل‌کنی
https://www.danmurphys.com.au/product/DM_7016/kilkenny-draught-beer-440ml

03:56 اوتینگر
https://www.danmurphys.com.au/product/DM_916901/oettinger-pils-cans-500ml

04:28 استون اند وود
https://www.danmurphys.com.au/product/DM_363586/stone-wood-pacific-ale-bottles-330ml

04:59 لیتل کریچرز
https://www.danmurphys.com.au/product/DM_901651/little-creatures-pale-ale-bottles-330ml

05:29 جمع‌بندی

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0