ولاگ باغبونی خونه‌مون در ملبورن استرالیا

اگه در استرالیا خونه مستقل یا هاوس حیاط دار می‌خرید حواس‌تون باید به یک چیزهایی باشه که توی این ولاگ توضیح می‌دم. با هم چمن می‌زنیم و می‌گم که هزینه‌های جانبی که باید انتظار داشته باشید چه چیزهایی هستند

00:00 مقدمه
01:09 چمن‌زنی
https://www.bunnings.com.au/dewalt-36v-cordless-lawn-mower-kit_p0074486

03:47 لبه‌زنی
https://www.bunnings.com.au/dewalt-18v-cordless-line-trimmer-skin-only_p0074489
https://www.bunnings.com.au/saxon-lawn-edger_p0241580

06:46 مبارزه با علف‌های هرز
https://www.bunnings.com.au/roundup-1-2l-path-ready-to-use-weedkiller_p2962170
https://www.bunnings.com.au/cyclone-stainless-steel-weeder_p3360999

08:30 روز دوم
10:58 مالچ ریختن
https://www.bunnings.com.au/pinegro-50l-black-mulch_p2962079

11:30 پایان و پشت صحنه

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0