سی کلمه مخفف انگلیسی چت کاری که باید بدونی

این روزها بخاطر دورکاری توی شرکت‌ها اغلب ارتباطات کاری از طریق چت یا تماس‌های ویدئویی صورت می‌گیره. توی این ویدئو سی کلمه مخفف انگلیسی رو معرفی می‌کنم که به شخصه توی چت کاری زیاد بهشون برخوردم و دونستن‌شون ضروریه.

00:00 مقدمه
01:42 1. RSVP
01:57 2. ASAP
02:08 3. ETA
02:18 4. ETC
02:24 5. COB
02:37 6. EOD
02:40 7. TBA
02:43 8. TBC
02:48 9. TBD
02:51 10. TBH
02:55 11. LMK
03:23 12. IDK
03:26 13. AKA
03:33 14. BTW
03:51 15. FYI
03:59 16. IMO
04:11 17. IMHO
04:21 18. BRB
04:24 19. AFK
04:42 20. DM
04:56 21. OMG
05:00 22. TY
05:04 23. NP
05:13 24. ATM
05:20 25. FOMO
05:43 26. LOL
05:54 27. LMAO
05:59 28. PTO
06:03 29. FWIW
06.36 30. WFH
06:42 جمع‌بندی

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0