وام خونه در استرالیا: چطور نرخ بهره‌مون کلی ارزون‌تر شد؟

اگه توی استرالیا خونه خریدید، احتمال زیاد درگیر وامش هم هستید و خواهید بود. توی این ویدئو از تجربه‌ی شخصی اخیرم می‌گم. اینکه چطور شد با تغییر در وام خونه‌مون نرخ بهره‌اش حدود نه دهم درصد کمتر شد. به علاوه اینکه با انواع وام مسکن در استرالیا آشنا می‌شید

Different types of home loans in Australia explained in Persian / Farsi

00:00 مقدمه
03:12 Standard variable rate home loan
https://www.commbank.com.au/home-loans.html

04:28 What is an offset account?
https://www.commbank.com.au/articles/home-loans/what-is-an-offset-account.html

06:20 Fixed rate home loan
https://www.abc.net.au/news/2021-06-23/interest-rates-to-rise-next-year-commbank-warns/100236742
https://www.news.com.au/finance/economy/interest-rates/interest-rates-rise-will-trigger-skyrocketing-mortgages-in-australia/news-story/b6272285e7e09061e9de9eae69b584a7

09:24 جمع‌بندی

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0

Disclaimer:
This is not intended as legal, financial or investment advice and should not be construed or relied on as such. Before making any commitment of a legal or financial nature you should seek advice from a qualified registered legal practitioner or financial or investment adviser.