دیزنی پلاس استرالیا: اولین کارتون وی‌اچ‌اس بچگیم رو پیدا کردم

توی این ویدئو درباره دیزنی پلاس استرالیا، هزینه اشتراکش، محتواش و رابط کاربریش حرف می‌زنم. در ادامه هم اون رو تا حدی با سایر سرویس‌ها مثل نتفیلیکس، آمازون پرایم و بینج مقایسه می‌کنم

Disney plus in Australia explained in Persian / Farsi

00:00 مقدمه
https://www.disneyplus.com

01:04 هزینه اشتراک دیزنی پلاس چنده؟
01:29 محتوای دیزنی پلاس چطوره؟
https://www.imdb.com/

02:40 Disney GroupWatch
https://help.disneyplus.com/csp?id=csp_article_content&;sys_kb_id=1e2cdeb1db971490df89c28d139619ef

04:09 از چه دستگاه‌هایی پشتیبانی می‌کنه؟
04:30 نحوه کنسل کردن اشتراک دیزنی پلاس
https://help.disneyplus.com/csp?id=csp_article_content&;sys_kb_id=807bb513dbc54cdcfbf26ac2ca96195d

04:46 جمع‌بندی

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0
Photo by Stephen Holdaway on Unsplash
https://unsplash.com/s/photos/vhs-player?utm_source=unsplash&;utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText