قضیه مشروب نخوردن با هدف خیرخواهانه در استرالیا چیه؟

من این ماه، یعنی جولای ۲۰۲۱ تصمیم گرفتم برای یه ماه مشروب نخورم. در ادامه خیلی خلاصه توضیح می‌دم که چی باعث شد این کارو بکنم و چرا دارم انجامش می‌دم

Dry July Australia explained in Persian / Farsi

درای جولای استرالیا
https://www.dryjuly.com

صفحه من
https://www.dryjuly.com/users/ehsan-abbasi

درای فب کانادا
https://www.dryfeb.ca/

موسسه خیریه موومبر
https://au.movember.com/

آمار موسسات و سازمان‌های خیریه در استرالیا
https://www.acnc.gov.au/

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub