پنج چیزی که درباره زندگی در استرالیا هنوز برام عجیبه

بعد از حدود چندین سال زندگی در استرالیا هنوز که هنوزه بعضی چیزهاش برام عجیبه. درکشون برام سخته. اینا بیشتر از اینکه جزو خوبی‌ها یا بدی‌هاش باشن، جزو عجایبشن بنظرم! توی این ویدئو درباره‌ی پنج تا از مهمترین‌هاش حرف می‌زنم

Five weird things about living in Australia explained in Persian / Farsi

خوبی‌های مهاجرت
https://youtu.be/KkY78miFV4I

بدی‌های مهاجرت
https://youtu.be/DArjo_TARmU

خوبی‌های استرالیا
https://youtu.be/1wSpuRpZ57E

بدی‌های استرالیا
https://youtu.be/lMnS3u7GFsc

00:00 مقدمه
00:56 The Australian Barefoot Culture
https://humansofeastwood.com/2019/08/01/why-do-australians-not-wear-shoes/

01:29 رای دادن اجباری
https://www.aec.gov.au/faqs/

https://www.theguardian.com/australia-news/2019/mar/08/how-australias-compulsory-voting-saved-it-from-trumpism
https://www.sbs.com.au/news/why-does-australia-have-compulsory-voting

02:48 قوانین مصرف مشروبات الکی در استرالیا
https://insideretail.com.au/news/woolies-defers-endeavour-plans-202003

04:02 سرویس بهداشتی بدون روشویی
04:56 برنامه‌ات برای آخر هفته چیه؟
07:42 جمع‌بندی

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0