هزینه زندگی در استرالیا: خشکشویی خودیاوری! مدرن

وقتی چند روز پشت سر هم ابریه یا بایستی خشک‌کن داشته باشید یا اینکه دست به دامن خشکشویی‌های سلف‌سرویس (خودیاوری!) محل بشید. خوشبختانه یکی که تر و تمیزه نزدیک ماست و خواستم تجربه‌ام رو باهاتون به اشتراک بگذارم و کمی هم اینجور هزینه‌های زندگی در استرالیا دست‌تون بیاد

Self-service laundry (laundromat): How much does it cost you in Australia

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub