ده چیزی که درباره زندگی در استرالیا دوست ندارم

توی این ویدئو از بدی‌ها و معایب زندگی در استرالیا می‌گم. چیزهایی که در این سال‌ها به شخصه تجربه کردم و دوستشون ندارم. قبلا درباره مزایا و معایب مهاجرت و همچنین خوبی‌های استرالیا حرف زدم

Ten things I don't like about living in Australia explained in Persian / Farsi

00:00 مقدمه
ده چیزی که درباره زندگی در استرالیا دوست دارم
https://youtu.be/1wSpuRpZ57E

01:03 دوری و موقعیت جغرافیایی استرالیا
چیزهایی که درباره مهاجرت دوست ندارم
https://youtu.be/DArjo_TARmU

03:49 هزینه‌های بالای زندگی در استرالیا
هزینه زندگی در استرالیا: خرج ماهانه ما در ملبورن چقدره؟
https://youtu.be/etG1dITntCM

05:08 کار پیدا کردن در استرالیا
چرا قید کردن عبارت «منشی خانم» توی آگهی‌های شغلی استرالیا اشکال داره؟
https://youtu.be/jeqJm54UuB0

تازه مهاجرت کردم. چطور کار پیدا کنم؟
https://youtu.be/BN-sG-t7IkY

06:23 مالیات زیاد
https://www.canstar.com.au/superannuation/marginal-tax-rates/

چرا مجبوریم در استرالیا بیمه خصوصی بیمارستان بگیریم
https://youtu.be/6tuWvPUlStU

خرید خانه در استرالیا: قدرت خریدم چقدره؟ چقدر پول پیش و وام نیاز دارم؟
https://youtu.be/bfVfxVaMFiI

07:49 قوانین بیش از حد زیاد
https://www.abc.net.au/news/2019-03-21/quiz-sydney-confusing-parking-signs/10683014?nw=0

09:16 زندگی شبانه یا نایت لایف
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&;q=chadstone+shopping+centre

10:44 جک و جونورهای استرالیا
خرید خانه در استرالیا: چطور بفهمم خونه‌ی خوبیه؟ موریانه داره یا نه؟
https://youtu.be/1w1ricZ65aQ

12:40 نور آفتاب شدید
https://www.cancer.org.au/cancer-information/types-of-cancer/skin-cancer
https://earthdata.nasa.gov/learn/sensing-our-planet/aerosols-over-australia

14:19 لهجه استرالیایی
14:40 صنعت تولید و تکنولوژی استرالیا
16:29 جمع‌بندی

ممنون برای وقتی که گذاشتید
احسان عباسی

Thanks for watching this video
Ehsan Abbasi

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0

Photo by Beth Hope on Unsplash
Photo by NeONBRAND on Unsplash
Photo by Tim Mossholder on Unsplash