کارتینگ در استرالیا

روز آخرمون در فیلیپ آیلند برای اولین بار در استرالیا رفتیم کارتینگ که داستان شد! بعد از اون سرکشی داشتیم به موزه‌ای و کارخانه شکلات‌سازی. روز رو هم با ساحلی زیبا به پایان رسوندیم. ممنون که در این سفر همراهی کردید. در ادامه لینک روز‌های اول و دوم رو می‌گذارم برای دوستانی که فرصت نشده اون‌ها رو ببیند

Visiting Phillip Island - day 3

روز اول:
https://youtu.be/KQY8nkJMnDo

روز دوم:
https://youtu.be/t4b3CQQ35c4

00:00 آغاز روز و امتحان کردن وجی‌مایت
01:06 کارتینگ و ماجراهای خودش
https://www.phillipislandgokarts.com.au/

04:11 موزه‌ای در فیلیپ آیلند
https://www.vietnamvetsmuseum.org/

06:24 ناهار
Island Burger Bar

06:57 کارخونه شکلات سازی
https://phillipislandchocolatefactory.com.au/

09:16 Anzacs Beach

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0