کردیت کارت در استرالیا: بگیرم یا نگیرم؟

اینکه در استرالیا کردیت کارت بگیریم یا نه بین علما اختلافه. توی این ویدئو از تجربیاتم درباره کردیت کارت یا کارت اعتباری داشتن در استرالیا حرف می‌زنم. به پنج مزیت و پنج عیبش اشاره می‌کنم. اینطوری می‌تونید تصمیم بگیرید که اصلا بدردتون می‌خوره یا نه

Pros & Cons of Using a Credit Card in Australia explained in Persian / Farsi

00:00 مقدمه
01:08 کار راه اندازی کردیت کارت
02:21 Credit card reward points
03:07 بیمه‌های مختلف
03:29 تاثیر مثبت روی کردیت اسکورتون
03:47 امنیت بیشتر
04:36 خرج بیشتر
04:54 پرداخت بهره
05:08 بدهی بالا آوردن
05:18 هزینه سالیانه
05:41 تاثیر منفی روی کردیت اسکورتون
05:56 جمع‌بندی

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0