شش چیزی که درباره مهاجرت دوست ندارم

حدود ده یازده سال پیش بود که برای اولین بار وارد استرالیا شدم. توی این ویدئو از چیزهایی که درباره مهاجرت دوست ندارم حرف می‌زنم

What I don't like about migrating to another country explained in Persian / Farsi

00:00 مقدمه
01:17 دوری و دلتنگی در دوران مهاجرت
03:50 زبان خارجی
05:03 عدم تعلق به جایی که مهاجرت کردی و ازش اومدی
06:28 نژادپرستی
07:15 کار پیدا کردن برای مهاجرین
09:18 نظرات دیگران درباره زندگیت و کشوری که ازش اومدی
10:04 جمع‌بندی

خوبی‌های مهاجرت:
https://youtu.be/KkY78miFV4I

متاسفانه یوتیوب بطور خودکار بعضی از نظرات رو خصوصا برای کاربران داخل ایران بطور خودکار حذف می‌کنه و این دست من خارجه

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0