پنج چیزی که درباره مهاجرت دوست دارم

حدود ده یازده سال پیش بود که برای اولین بار وارد استرالیا شدم. توی این ویدئو از چیزهایی که درباره مهاجرت دوست دارم حرف می‌زنم

What I like about migrating to another country explained in Persian / Farsi

00:00 مقدمه
01:05 پیشرفت شغلی و کیفیت زندگی بعد از مهاجرت
02:53 تجربه‌های جدید
03:52 آشنایی با فرهنگ‌های متفاوت
04:38 استقلال بیشتر مهاجرین
05:35 چند زبانی
https://raisingchildren.net.au/newborns/connecting-communicating/bilingualism-multilingualism/bilingualism

06:57 جمع‌بندی

متاسفانه یوتیوب بطور خودکار بعضی از نظرات رو خصوصا برای کاربران داخل ایران بطور خودکار حذف می‌کنه و این دست من خارجه

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0