خرید خانه در استرالیا: ده هزینه‌ی پنهان

اگه در فکر خرید خونه در استرالیا هستید علاوه بر قیمت پایه‌ی خونه هزینه‌های دیگه‌ام هستن که ممکنه انتظارشونو نداشته باشید. توی این ویدئو دربارشون حرف می‌زنم

Hidden costs of buying a house in Australia explained in Persian / Farsi based on my own experience

00:00 مقدمه
01:31 Your time
02:28 Building and pest inspection
02:55 Storage
03:49 Transferring property title
04:13 Building and content insurance
04:55 Moving charges
05:08 Council rates
05:26 Mail redirection
https://auspost.com.au/receiving/manage-your-mail/redirect-hold-mail/redirect-mail#personal

05:49 Utilities connection
06:13 Professional cleaners
06:58 جمع‌بندی

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0