با صد و چهل دلار اینقدر خرید کردیم در استرالیا

خیلی از دوستان درباره هزینه‌های زندگی در استرالیا پرسیدن. توی این ویدئو نشون‌تون می‌دم که با صد و چهل دلار چقدر خرید خواربار کردیم. یه گشتی هم می‌زنیم توی سوپرمارکت وول‌ورث

دوستان از اتاق فرمان به نکته‌ی خوبی اشاره کردن. منظوم از غیربهداشتی، ناسالم هست. به گیرنده‌هاتون دست نزنید. اشکال از فرستنده بود.

Woolworths grocery shopping

00:00 مقدمه
01:52 فروشگاه گردی وول‌ورث استرالیا
05:13 پایان

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0