بیست تخفیف دانشجویی برای لپ‌تاپ و نرم‌افزار در استرالیا

توی استرالیا برای دانشجوها و اساتید مزایای مختلفی هست. یکی از مهمتریناش تخفیف برای خرید محصولات مختلفه. توی این ویدئو درباره این حرف می‌زنم و بیست تا از مهمتزیناش رو معرفی می‌کنم

20 Educational discounts in Australia explained in Persian

00:00 مقدمه
01:34 تخفیف‌های دانشجویی در استرالیا
https://www.myunidays.com/AU/en-AU
https://studentedge.org/au
https://www.apple.com/au-hed/shop/back-to-school
https://www.microsoft.com/en-au/store/b/student
https://www.dell.com/en-au/shop/lp/student-laptops
https://www.lenovo.com/au/en/aueducation/
https://www.samsung.com/au/estore/samsung-education-store/
https://store.dji.com/au/pages/education
https://www2.razer.com/au-en/education
https://gopro.com/en/au/student-discount
https://www.adobe.com/au/creativecloud/buy/students.html
https://www.microsoft.com/en-au/education/products/office
https://evernote.com/students
https://www.spotify.com/au/student/
https://www.youtube.com/premium/student
https://www.squarespace.com/students
https://lastpass.com/edupromo.php
https://offer.optus.com.au/studenthub
https://www.vodafone.com.au/students
https://www.skillshare.com/scholarships

08:16 جمع‌بندی

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0