چرا قید کردن عبارت «منشی خانم» توی آگهی‌های شغلی استرالیا اشکال داره؟

اگه توی لینکدین به فارسی عبارت «منشی خانم» رو جستجو کنید فهرست بلند بالایی از آگهی‌های شغلی رو میاره. توی این ویدئو درباره‌ی این حرف می‌زنم که چرا قید کردن خصوصیات شخصی مثه جنسیت توی آگهی‌های شغلی استرالیا برخلاف ایران می‌تونه پیامدای قانونی داشته باشه

The Right to a Discrimination-Free Workplace in Australia

00:00 مقدمه
00:51 چرا تبعیض در روند استخدام و آگهی شغلی در استرالیا غیر قانونیه
https://humanrights.gov.au/our-work/right-discrimination-free-workplace
https://www.seek.com.au/career-advice/article/can-they-legally-ask-that-your-questions-answered
https://humanrights.gov.au/our-work/guidelines-writing-and-publishing-recruitment-advertisements

04:10 جمع‌بندی

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub
https://t.me/mohajerhub