استرالیایی‌ها و کانادایی‌ها سال ۲۰۲۰ رو در این ده کلمه خلاصه کردند! - گوگل ترندز

گوگل هر سال اطلاعات آماری رو منتشر می‌کنه که نشون میده اغلب مردم توی اون سال چه عباراتی رو بیشتر از همه جستجو کردن. این اطلاعات رو میشه براساس کشور دسته‌بندی کرد. توی این ویدئو اینو برای ساکنین استرالیا و کانادا توی سال ۲۰۲۰ نشون‌تون می‌دم.

Google Trends Year in Search for Australia and Canada in 2020 reviewed in Persian

00:00 مقدمه
01:10 Google Trends Year in Search
https://trends.google.com/trends/yis/2020/AU/
https://trends.google.com/trends/yis/2020/CA/

03:22 جمع‌بندی

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0