یازده هزینه‌ای که قبل از خرید ماشین در استرالیا باید بدونید

گستردگی شهرای استرالیا جوریه که زندگی بدون ماشین سخته. ماشین داشتن البته هزینه‌هایی داره که توی این ویدئو یازده تاشون رو می‌گم.

Costs of owning a car in Australia explained in Persian!

00:00 مقدمه
00:50 سوخت
01:44 هزینه تعمیرات و سرویس
https://www.honda.com.au/owners/servicing

02:47 بیمه
03:43 رجیستریشن
https://www.vicroads.vic.gov.au/registration/registration-fees/concessions-and-discounts/hybrid-vehicle-registration-discount

04:48 استهلاک
05:12 وام
05:55 Toll roads
https://www.linkt.com.au/melbourne/using-toll-roads/toll-calculator

07:13 پارکینگ
08:01 گواهی نامه
08:39 جریمه‌های سنگین
09:01 کارواش

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0