در جستجوی کانگورو! سفر یکروزه به ساحل سورنتو در ویکتوریای استرالیا

سفر یکروزه به ساحل سورنتو در ویکتوریای استرالیا و چالش‌های پیدا کردن و غذا دادن به کانگورو

زیرنویس بزودی اضافه میشه

Our road trip to Moonlit Sanctuary Wildlife Conservation Park and Sorrento ocean beach in Persian language!

تصحیحات!: تلفظ پارک مونلایت نیست و مونلیت هست. با عذرخواهی فراوان

00:00 آغاز
01:17 Moonlit Sanctuary Wildlife Conservation Park
https://moonlitsanctuary.com.au/

04:26 به سمت رستوران
https://www.pandablairgowrie.com.au/

05:27 به سمت ساحل سورنتو
06:25 پایان

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0

Songs from YouTube Audio Library:
Poured - Lauren Duski
Timeless - Lauren Duski