بازار کار و درآمد برنامه نویسی در استرالیا

اگه برنامه‌نویسید یا کلا توی حوزه آی‌تی کار می‌کنید یا می‌خواهید توی این رشته ادامه تحصیل بدید، توی این ویدئو درباره بازار کار برنامه نویسی و درآمدش توی استرالیا حرف می‌زنم.

زیرنویس بزودی اضافه خواهد شد

Demand for programmers in Australia explained in Persian

00:00 مقدمه
01:00 درخواست برای کارهای برنامه نویسی در استرالیا
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupation-list
https://ia.acs.org.au/article/2020/demand-for-programmers-rebounds.html
https://www.linkedin.com/jobs/search/?geoId=101452733&;keywords=frontend%20engineer&location=Australia

04:21 پوزیشن های پردرخواست در حوزه آی‌تی در استرالیا
https://ia.acs.org.au/article/2020/the-it-skills-with-the-biggest-shortages.html

05:42 زبان های برنامه نویسی، تکنولوژی‌ها و فریم‌ورک‌های ترندینگ در استرالیا
https://medium.com/swlh/what-is-a-technology-stack-choosing-the-right-tech-stack-for-your-web-project-3f295cf60f10

07:51 شرکت‌های معتبر آی‌تی در استرالیا
08:42 درآمد برنامه نویس ها در استرالیا
https://www.linkedin.com/salary/software-engineer-salaries-in-australia

10:00 اهمیت دادن به سافت اسکیل‌ها
10:19 جمع‌بندی

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0