چطور برای اجناس پرمصرف در آمازون تخفیف بگیریم؟

فروشگاه آمازون قابلیتی داره که از طریقش اون چیزای پرمصرف رو می‌تونید ارزون‌تر بخرید. اینطوری در سال می‌تونید حتی تا چند صد دلار صرفه‌جویی کنید. توی این ویدئو درباره‌ی این حرف می‌زنم و نشون‌تون می‌دم که چطور میشه ازش استفاده کرد.

Amazon Subscribe & Save explained in Persian

00:00 مقدمه
00:51 Subscribe & Save
https://www.amazon.com.au/Subscribe-Save/b?ie=UTF8&;node=6871596051

03:46 جمع‌بندی

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0