انواع بیمه‌های خصوصی درمانی در استرالیا

اگه به فکر بیمه خصوصی درمانی در استرالیا هستید معمولا سه نوع بیمه وجود داره. یکی برای بیمارستانه. یکی برای خدماتیه که معمولا خارج از بیمارستان انجام میشه مثه دندوپزشکی. یکی‌ام که تلفیق این دوتاست. توی این ویدئو اینا رو معرفی و مقایسه می‌کنم.

Private health insurance types in Australia explained in Persian

00:00 مقدمه
00:49 Private Hospital Cover
01:12 Extras Cover
01:50 Combined (Hospital & Extras Cover)
02:10 Bupa website
https://www.bupa.com.au

03:13 جمع‌بندی
03:25 پایان

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0