چرا مجبوریم در استرالیا بیمه خصوصی بیمارستان بگیریم

توی استرالیا اگه از سیستم خدمات درمانی عمومی یا مدیکر استفاده می‌کنید قوانینی وجود داره که ممکنه شامل‌تون بشه و مجاب‌تون می‌کنه که به فکر بیمه‌ی خصوصی بیمارستان باشید. توی این ویدئو درباره این قوانین و کلا دلایلی که چرا داشتن این بیمه مهمه حرف می‌زنم. عکس ابتدای ویدئو تزیینیه، وگرنه هم‌چنان به کارت مدیکرتون نیاز دارید. لطفا چیزی رو نبرید!

Why do I need to get private hospital health insurance if I'm 31 explained in Persian

00:00 مقدمه
01:36 محدودیت‌های مدیکر
02:03 Medicare levy surcharge
https://www.ato.gov.au/individuals/medicare-levy/medicare-levy-surcharge/
https://www.ato.gov.au/Individuals/Tax-Return/2020/Tax-return/Medicare-levy-questions-M1-M2/M2-Medicare-levy-surcharge-(MLS)-2020/?=redirected_M2-MedicareLevySurcharge-redirect
https://www.medibank.com.au/health-insurance/understanding-health-insurance/calculate-medicare-levy-surcharge/

04:02 Lifetime health cover loading
https://www.ato.gov.au/Individuals/Medicare-levy/Private-health-insurance-rebate/Lifetime-health-cover/

05:23 پایان

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub

Credits:
Subscribe Button by MrNumber112 https://youtu.be/Fps5vWgKdl0