بیمه ارزان آمبولانس در ویکتوریای استرالیا

یه بار استفاده از آمبولانس در حالت اورژانسی توی ویکتوریای استرالیا حداقل ۱۲۰۰ دلار می‌تونه رو دست‌تون خرج بگذاره. اما یه راه‌حل ارزون‌تر وجود داره که در این ویدئو توضیح می‌دم.

Ambulance Victoria membership benefits explained in Persian

00:00 مقدمه
https://www.nib.com.au/the-checkup/health-cover/how-much-does-it-cost-to-call-an-emergency-ambulance-in-my-state
https://www.privatehealth.gov.au/health_insurance/what_is_covered/ambulance.htm

01:08 معرفی سازمان آمبولانس ویکتوریا
https://www.ambulance.vic.gov.au/

02:44 پایان

#بیمه #بیمه_آمبولانس #استرالیا #ویکتوریا #ویکتوریای_استرالیا #مهاجرت_به_استرالیا

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub