ده نکته جالب درباره استرالیا

توی این ویدئو به ده نکته جالب درباره استرالیا پرداختیم.

00:00 مقدمه
0:41 وجی‌مایت - Vegemite
01:03 ساعت کاری مغازه‌ها
1:26 فوتی - Footy
1:58 مشروب خوردن
2:27 هزینه زندگی
3:32 فرهنگ‌های مختلف
4:05 پوشش راحت
4:37 وسعت استرالیا
5:06 کمپینگ - Camping
5:33 دورافتادگی
5:56 پایان

Top 10 interesting facts about Australia explained in Persian

سوالات یا تجربیات مهاجرتی‌تون رو در مهاجرهاب مطرح کنید
https://mohajerhub.com

حمایت مالی
https://www.patreon.com/user?u=43749057

مهاجرهاب در سایر شبکه‌های اجتماعی
https://www.instagram.com/mohajerhub/
https://www.linkedin.com/company/mohajerhub
https://twitter.com/mohajerhub
https://www.facebook.com/mohajerhub